พิธีตั้งศาลพระภูมิชัยมงคลใหม่ ณ สนามกีฬา ทบ. เมื่อ ๕ เม.ย. ๕๔

พล.ต.สุรไกร  จัตุมาศ จก.สก.ทบ. เป็นประธานในการตั้งศาลพระภูมิชัยมงคลใหม่ ณ สนามกีฬา ทบ. เมื่อ  ๕ เม.ย. ๕๔